Centrum Doradztwa i Edukacji ``CDE``

Lokalizacja

województwo: podlaskie
powiat: Powiat m. Białystok
gmina: M. Białystok
miejscowość: Białystok

Informacje

Typ szkoły / placówki: Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: niepubliczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika:

Adres

Centrum Doradztwa i Edukacji ``CDE``
Legionowa 7
15-281 Białystok
Poczta: Białystok
telefon: 0506049208
fax:
strona internetowa: www.cde.edu.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Centrum Doradztwa i Edukacji ``CDE`` (Białystok), jest to Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Cetrum Doradztwa i Edukacji ``CDE`` s.c.
województwo: podlaskie
powiat: Powiat m. Białystok
gmina: M. Białystok